czpolitická mapa
enpolitical map
frcarte f politique
gepolitische Karte e
ruполитическая карта
skpolitická mapa
cz

politická mapa

tematická mapa znázorňující politické rozdělení území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018