czkonstrukční prvky mapy
enmap construction elements
fréléments mpl de construction de carte
geKonstruktionselemente spl der Karte
ruконструкторские элементы карты
skkonstrukčné prvky mapy
cz

konstrukční prvky mapy

prvky důležité ke konstrukci mapy, které se zobrazují na konstrukční list; jsou to souřadnice rohů mapového rámu, údaje potřebné k dělení na rámu mapy, souřadnice průsečíků příslušných souřadnicových sítí, souřadnice bodů základního a podrobného bodového pole, popř. dalších bodů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018