czsémantická přesnost
ensemantic accuracy
frprécision f sémantique
gesemantische Genauigkeit e
ruсемантическая точность
sksémantická presnosť
cz

sémantická přesnost

parametr jakosti popisující přesnost sémantických aspektů geografických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018