czpřístupové právo
enaccess right
frautorisation f, droit m d'accès
geZugriffsrecht s
ruразрешение, право доступа
skprístupové právo
cz

přístupové právo

právo uživatele používat počítačový systém nebo určitá data předem definovaným způsobem; totožnost se prokazuje zpravidla heslem

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018