czdrátěný model, drátový model
enwire-frame (model)
frmodèle m filaire, modèle m de fil
geDrahtmodell s
ruкаркасная модель
skdrôtený model
cz

drátěný model, drátový model

reprezentace modelu v počítači pouze prostřednictvím bodů (vektorů) a jejich spojnic (hran) bez ohledu na viditelnost

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018