czkartografický originál vodstva
enfair draught hydrography for a map plate, fair draft hydrography for a map plate (US)
frrédaction f définitive d'hydrographie
gekartographisches Original s der Hydrografie
ruиздательский оригинал гидрографии
skkartografický originál vodstva
cz

kartografický originál vodstva

kartografický originál, obsahující kartografickou kresbu výškopisu (vrstevnicemi a kótami včetně popisu); je určen pro reprodukci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018