czkartografická kresba, kartografické kreslení
enfair drawing, fair draughting, fair drafting (US)
frdessin m cartographique
gekartografisches Zeichnen s
ruкартографическое черчение
skkartografické kreslenie
cz

kartografická kresba, kartografické kreslení

technika vyhotovení kartografických (vydavatelských) originálů mapy, zajišťující vysokou přesnost, grafickou hodnotu a respektování kartografických vyjadřovacích prostředků. Termín se používá i v širším významu pro vyhotovení originálu mapy i jinými technikami než ručním kreslením (např. rytím do vrstvy, automatickou kresbou)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018