czsemianalytická aerotriangulace
ensemianalytical aerial triangulation
fraérotriangulation f semi-analytique
gesemianalytische Aerotriangulation e
ruсемианалитическая аеротриангуляция
sksemianalytická aerotriangulácia
cz

semianalytická aerotriangulace

aerotriangulace, která využívá částečně analogové i analytické metody

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018