czřadová aerotriangulace
enaerial strip triangulation
fraérotriangulation f de bande
gestreifenweise Aerotriangulation e
ruмаршрутная аеротриангуляция
skradová aerotriangulácia
cz

řadová aerotriangulace

aerotriangulace v jediné řadě snímků nebo obrazových záznamů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018