czstavební pozemek
enbuilding plot; building site
frterrain m à bâtir, lot m à bâtir, place f à bâtir
geBaugrund r
ru
skstavebný pozemok
cz

stavební pozemek

pozemek určený regulačním plánem nebo územním rozhodnutím k zastavění a pozemek zastavěný hlavní stavbou

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2018