czoprávněný uživatel nemovitosti
enjustified user of a real estate
frusager m autorisé de bien-fonds
geberechtigter Liegenschaftsbenutzer r
ru
skoprávnený užívatel' nehnutel'nosti
cz

oprávněný uživatel nemovitosti

fyzická nebo právnická osoba, která užívá nemovitost v souladu s příslušnými právními předpisy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018