czobnova katastrálního operátu
enrenewal of cadastre documentation
frrenouvellement m de documentation cadastrale
geErneuerung e des Katasterwerkes
ruобновление кадастрового дела
skobnova katastrálneho operátu
cz

obnova katastrálního operátu

soubor činností, jejichž cílem je vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastru nemovitostí; provádí se novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě pozemkových úprav

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018