czoskulační elementy, oskulační prvky
enosculating elements
fréléments mpl d'osculation
geOskulationselemente epl
ruсоприкасающиеся элементы
skoskulačné elementy
cz

oskulační elementy, oskulační prvky

poloha, tečna a křivost oskulační křivky, případně poloha středu a poloměr křivosti oskulační kružnice

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018