czstřední deklinace
enmean declination
frdéclinaison f moyenne
gemittlere Deklination e
ruсреднее склонение
skstredná deklinácia
cz

střední deklinace

deklinace nebeského tělesa vztažená na střední světový rovník barycentrického rovníkového systému pro určitou epochu pozorování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018