czrok
enyear
fran m, année f
geJahr s
ruгод
skrok
cz

rok

označení pro některý z časových intervalů odvozený z period oběhu Země (nebo některé jiné planety) okolo Slunce (nebo jiného centrálního tělesa)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018