czveřejná listina
enpublic document
frdocument m public
geöffentliche Urkunde e
ru
skverejná listina
cz

veřejná listina

listina splňující náležitosti stanovené obecně závazným předpisem, která osvědčuje skutečnosti v ní uvedené; výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu a identifikace parcel vyhotovené ve formě stanovené obecně závazným předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku jejich vyhotovení

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018