czkartometrická chyba
encartometric error
frerreur f cartométrique
gekartometrischer Auswertefehler r
ruкартометрическая ошибка
skkartometrická chyba
cz

kartometrická chyba

rozdíl mezi hodnotou veličiny (délky, plochy apod.), zjištěné odměřením z mapy a hodnotou získanou měřením v terénu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018