czmikrofišová kamera
enmicrofiche camera
frappareil m de prise de microfiches
geMikrofischekamera e
ruкамера для микрофиш; аппарат для съёмки диамикрокарты
skmikrofišová kamera
cz

mikrofišová kamera

optický přístroj pro vytvoření souřadnicově uspořádaného mikrozáznamu předloh na plochý film

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018