czfotoreprodukce
enphotoreproduction
frphotoreproduction f
geFotoreproduction e
ruфоторепродук-ция
skfotoreprodukcia
cz

fotoreprodukce

přenos obrazu předlohy pomocí fotografického reprodukčního přístroje na fotografický materiál

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018