czvalidace
envalidation
frvalidation f
geValidierung e
ru
skvalidácia
cz

validace

potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018