czvada
endefect
frdéfaut m
geDefekt r
ru
skchyba
cz

vada

nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018