czzpracování dat
endata processing
frtraitement m des données
geDatenverarbeitung e
ruобработка данных
skspracovanie dát, spracovanie údajov
cz

zpracování dat

systematické, často programové provádění operací s daty

POZNÁMKA - například řazení, třídění, výpočet

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018