czzjednodušení
ensimplification
frsimplification f
geVereinfachung e, Vereinfachen s
ruупрощение
skzjednodušenie
cz

zjednodušení

dílčí proces generalizace geografické resp. kartografické informace, který na liniových jevech nebo hranicích areálových jevů vypouští méně významné tvary

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018