czvytvoření reálného obrazu počítačem, rendrování
enrendering
frrendu m
geRendering s
ruрендеринг, экранизация
skrendering
cz

vytvoření reálného obrazu počítačem, rendrování

tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu objektu, charakteristik scény a okolí

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018