czvektorizace
envectorization
frvectorisation f
geRaster-Vektor-Konvertierung e
ruрастрово-векторное преобразование, векторизация
skvektorizácia
cz

vektorizace

1: odvozování vektorových dat z analogových nebo rastrových dat
2: proces poloautomatického nebo automatického odvozování vektorových dat z rastrových dat podporovaný technickými a programovými prostředky

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018