cztřída
enclass, grade
frclasse f
geKlasse e
ruкласс
sktrieda
cz

třída

1: popis sady objektů, které sdílejí stejné atributy, operace, metody, vztahy a sémantiku (GI)

2: kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo systémů (systém řízení kvality)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018