cztopologie
entopology
frtopologie f
geTopologie e
ruтопология
sktopológia
cz

topologie

1: odvětví geometrie studující vlastnosti geometrických konfigurací, které jsou invariantní při spojitých transformacích
2: nemetrické diskrétní prostorové aspekty geografické informace
3: definování struktury prvků geosystému na základě jejich vztahů konektivity (vzájemného spojení) a kontinuity (vzájemné polohy) ; mapové prvky vytvářejí topologické struktury tvořené uzly, hranami a stěnami

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018