czstrukturovaný dotazovací jazyk
enstructured query language (SQL)
frlangage m d'interrogation structuré, langage m SQL
gestrukturierte Abfragesprache e
ruструктурный язык запросов
skštandardný dopytovací jazyk (SQL)
cz

strukturovaný dotazovací jazyk

normalizované rozhraní ISO k relačním databázím ; je používán k definování a zpří- stupnění databází a k manipulaci s daty uchovávanými v těchto databázích

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018