czskenování
enscanning
frscannage m, balayage m
geAbtasten s, Scannen s
ruсканирование, сканерная съемка
skskenovanie
cz

skenování

1: automatizované odvozování rastrových dat z analogových dat
2: automatizovaný proces převodu grafického podkladu po řádcích na digitální záznam v binární maticové formě

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018