czsémantická konzistence
ensemantic consistency
frcohérence f sémantique, consistance f sémantique
gesemantische Konsistenz e
ruсемантическая последовательность
sksémantická konzistentnosť
cz

sémantická konzistence

logická konzistence, která bere do úvahy specifikace postihující sémantické aspekty geografické informace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018