czrozpoznávání obrazců (vzorů)
enpattern recognition
frreconnaissance f des formes
geMustererkennung e
ruраспознавание образов
skrozpoznávanie vzorov
cz

rozpoznávání obrazců (vzorů)

1: automatická identifikace tvarů nebo konfigurací
2: získávání údajů z rozsáhlých datových souborů na základě rozpoznání vzorů získaných empirickým pozorováním nebo měřením

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018