czrastrová data, mřížová data
enraster data, gridded data
frdonnées fpl de trame, données fpl matricielles
geRasterdaten spl, Raster-Daten spl
ruрастровые данные
skrastrové dáta
cz

rastrová data, mřížová data

prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ISO 19123
VÚGTK © 2005 - 2018