czpřímý prostorový referenční systém
endirect spatial reference system
frsystème m spatial de référence directe
gedirektes räumliches Bezugssystem s
ruпрямая пространственная референц-система
skpriamy priestorový referenčný systém
cz

přímý prostorový referenční systém

prostorový referenční systém založený na souřadnicovém systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018