czpixel, obrazový prvek
enpixel, picture element
frpixel m, élément m d'image
geBildelement s, Pixel s
ruпиксел, пиксель, пэл
skpixel
cz

pixel, obrazový prvek

1: dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém dvojrozměrném rámci
2: nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze nezávisle přiřadit barvu nebo intenzitu (šedi)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2017