czobrys
enoutline, contour
frcontour m
geUmriss r
ruконтур
skobrys
cz

obrys

vnější i vnitřní hrana grafického objektu definující jeho tvar

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018