cznepřímá poloha
enindirect position
frposition f indirecte
geindirekte Position e
ruкосвенное (место) положение
sknepriama poloha
cz

nepřímá poloha

polohová informace založená na geografických identifikátorech a nikoliv na souřadnicích

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018