czmodelově orientovaná generalizace
enmodel oriented generalization
frgénéralisation f appliquée par destination
geModellgeneralisierung e
ruмодельная генерализация
skmodelovo orientovaná generalizácia
cz

modelově orientovaná generalizace

proces abstrakce geografické informace spočívající ve snížení její prostorové a sémantické rozlišovací schopnosti a sledující vytvoření digitálního modelu území takové podrobnostní úrovně, která odpovídá nárokům jeho analytické aplikace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018