czměřená hodnota
enactual measured value
frdimension f effective
geMesswert r
ru
sknameraná hodnota
cz

měřená hodnota

hodnota získaná pro danou veličinu po opravě měření o známé chyby měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018