czkvalita, jakost
enquality
frqualité f
geQualität e
ruкачество
skkvalita
cz

kvalita, jakost

1: souhrn znaků produktu, které jsou relevantní jeho schopnosti uspokojovat stanovené nebo předpokládané potřeby (GI)

2: stupeň splnění požadavků souborem znaků (systém řízení kvality)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018