czinformace (sg. i pl.)
eninformation (sg. i pl.)
frinformation f, renseignement m
geInformation e
ruинформация
skinformácia (sg.), informácie (pl.)
cz

informace (sg. i pl.)

1: znalost, týkající se objektů, jako jsou fakta, události, věci, procesy nebo myšlenky včetně koncepcí, která má v jistém kontextu zvláštní význam
2: význam, který člověk přisuzuje datům
3: smysluplná interpretace dat a vztahů mezi nimi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018