czimport dat
endata import
frimportation f de données
geDatenimport r
ruимпорт данных
skimport dát, import údajov
cz

import dat

příjem informací jiným systémem, aplikací nebo zdrojovým slovníkem

POZNÁMKA - import dat často zahrnuje nějakou formu jejich konverze

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018