czgeosystém
engeosystem
frgéosystème m
geGeosystem s
ruгеосистема
skgeosystém
cz

geosystém

krajinný systém, libovolně velká část geosféry se svými přírodními, socioekono- mickými a kulturními prvky, mezi kterými jsou vzájemné vztahy

POZNÁMKA - například říční niva, Podunajská nížinaObory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2019