czgeomatika
engeomatics
frgéomatique f
geGeomatik e, často však Geoinformatik e, též Geoinformation e
ruгеоматика
skgeomatika
cz

geomatika

vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat (geodat) nebo geografických informací (geoinformací)
POZNÁMKA - v podmínkách České republiky je geomatika zaměřena převážně na sběr základních (referenčních) geodat různými způsoby měření, jejich zpracování a distribuci


Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2019