czdistribuovaná databáze, rozptýlená databáze
endistributed database
frbase f de données distribuée
geverteilte Datenbank e
ruраспределëнная база данных
skdistribuovaná báza údajov, rozptýlená báza údajov
cz

distribuovaná databáze, rozptýlená databáze

databáze rozložená na několika uzlech počítačové sítě a spravovaná systémem řízení báze dat tak, že poskytuje uživateli logicky centralizovaný pohled

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018