czforma georeliéfu
enterrain shape
frforme f de terrain, morphologie f
geForm e des Reliefs
ru
skforma georeliéfu
cz

forma georeliéfu

jednoduchá, zpravidla malá část georeliéfu, složená z rovných, vypuklých a vhloubených dílčích ploch

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018