czhranice porostů
envegetation boundary, forest vegetation
frlimite f des cultures (des bois)
geWaldbestandgrenze e
ruграница порослей
skhranica porastov
cz

hranice porostů

hranice mezi druhy lesních porostů (smrk, borovice apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018