czhybridní mapa
enhybrid map
frcarte f hybride
geHybridkarte e
ru
skhybridná mapa
cz

hybridní mapa

mapa vzniklá spojením dvou i více mapových podkladů, např. ortofotomapa obsahující výškopis a popis

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018