czhlásný systém MGRS
enMilitary Grid Reference System (MGRS)
frsystème m de référence de carroyage militaire (MGRS)
geMeldesystem s MGRS
ru
sk
cz

hlásný systém MGRS

systém udávání polohy používaný v NATO, který využívá alfanumerického označení čtyřúhelníků vymezených zeměpisnými poledníky a rovnoběžkami a čtverců pravoúhlé souřadnicové sítě UTM zobrazené na mapách standardních měřítek

POZNÁMKA - příklad hlášení polohy v hlásném systému MGRS s přesností 1 m: 33UVVR76516642

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Norma AČR NN 06 0101 Terminologie z oblasti geografického zabezpečení
VÚGTK © 2005 - 2018