czgravimetr
engravimeter, gravitymeter
frgravimètre m
geGravimeter r
ruгравиметр
skgravimeter
cz

gravimetr

přístroj pro měření tíhového zrychlení v absolutním či relativním režimu

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018