czdélková kóta
endimension line
frcote f de la longueur
geLängenmaßzahl e
ruотметка длины
skdĺžková kóta
cz

délková kóta

číselný zápis rozměru nebo délky v mapě, výkresu nebo náčrtu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018